In het nieuws

AED dag

Op zondag 15 oktober 2023 hebben we een geslaagde AED dag gehad in de dorpskernen van Vessem, Wintelre en Knegsel. Met een speur route tussen de verschillende gemeenschapshuizen van de dorpen, hebben we als EHBO vereniging feestelijke aandacht gegeven aan een dekkend AED netwerk in de 3 dorpen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom! In ieder dorp waren activiteiten voor jong en oud en gratis versnaperingen voor alle inwoners van de dorpen. Ook in het Eindhovens Dagblad is hier een artikel aan gewijd: Schokken toedienen om levens te redden | Eersel | ed.nl

AED dekking

In december 2022 is op de Lantie in Vessem de laatste AED geplaatst om te komen tot een dekkend AED-netwerk in Vessem en in januari 2023 is met de plaatsing van een AED aan het Oeyenbos in Knegsel ook daar een dekkend netwerk gerealiseerd. Een woord van dank aan de familie Van Dijk en familie Baak voor de locatie, Wim van de Sande en Roy Seuntiëns voor de installatie en de Gemeente Eersel voor het beschikbaar stellen van financiële middelen.

Ook alle sportparken in onze drie dorpen zijn vanaf januari 2023 voorzien van een openbare AED.

Wintelre is vanaf najaar 2022 al voorzien van een dekkend AED-netwerk middels de plaatsing van AED’s bij de familie Klaasen (Kreiël) en familie Peeren (Mostheuvel).

Totaal heeft EHBO Vessem ca. nu 21 AED’s in beheer, deze hangen allen op openbare locaties. Ook bij enkele bedrijven is een AED 24/7 beschikbaar.

In navolging van Wintelre en Vessem is sinds eind februari 2021 ook voor de bebouwde kom van Knegsel binnen 6 minuten een AED beschikbaar. Een woord van dank aan Vleesboerderij Kempenlust, Wim van de Sande en Boomspecialist Roest voor de locatie, installatie en materiaal (boomstam).

Vanaf heden is vanuit de bebouwde van Vessem, Wintelre en Knegsel vanaf bijna elke plek een AED binnen 6 minuten beschikbaar. Hiermee vergroten wij de leefbaarheid van de dorpen. De laatste uitbreidingen zijn mede mogelijk gemaakt middels een financiële bijdragen vanuit de Gemeente Eersel. We zijn nu in overleg met de gemeente om te bezien hoe we ook voor het buitengebied kunnen komen tot een dekkend AED-netwerk.  

Mede dankzij Verkooyen Machines en René Willems Electrotechniek hebben we aan het gebouw van Verkooyen Machines (Hoefseweg 1, Vessem) een AED kunnen hangen, waardoor in Vessem vanaf januari 2021 een dekkend netwerk van AED’s is ontstaan. Dat wil zeggen dat er binnen de bebouwde kom overal binnen 6 minuten een AED bereikbaar is.

Statiegeldactie COOP

Via deze weg willen we de inwoners van Wintelre laten weten dat we door COOP Wintelre in de gelegenheid worden gesteld om onze kas ietwat te spekken.
We zijn het eerste kwartaal HET GOEDE DOEL van de statiegeld actie.
Wij zijn de EHBO vereniging.
Wij zijn blij met deze gelegenheid.
We kunnen het geld gebruiken nu we geen evenementen kunnen ondersteunen.
We kunnen van dit geld de EHBO tassen “up to date” houden zodat wij, zodra de evenementen weer van start gaan, klaar zijn om hulp te bieden.
Ook kunnen we het geld gebruiken om een oefen-AED aan te schaffen.
Als een van je voornemens is om iets goeds te doen of om iets te veranderen.
Als je toch het oude jaar opruimt, of gewoon ruimte maakt in je (kelder)kast.
Dan help je onze vereniging in het nieuwe jaar met nieuwe kansen.
Lever je lege flessen in en doneer het statiegeldbedrag.
De COOP gaat het bedrag verdubbelen. Dus dat gaat snel.

Alvast bedankt

EHBO en Corona

UPDATE; Alle activiteiten van EHBO Vessem ca. komen tot nader order te vervallen! Lessen worden ad hoc aangeboden binnen de richtlijnen

Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad hebben een advies opgesteld rondom de ontwikkelingen van het Corona virus.
We hebben besloten om dit advies te volgen. Veiligheid staat bij EHBO voorop!

Concreet betekent dit het volgende:

  • ALLE geplande (herhalings-) lessen EHBO, Reanimatie en onze basiscursus komen per direct te vervallen. Zo mogelijk worden de lessen opgezet binnen de geldende richtlijnen. Data worden per e-mail gecommuniceerd met de leden.

Verder houden wij ons aan de adviezen van het RIVM. We houden u van alle zaken op de hoogte.

Op de website van het Oranje Kruis, leest u alles wat u moet weten over EHBO
en Corona;
https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/richtlijnen-bestrijding-coronavirus/#

Op de website van het RIVM leest u meer informatie over de richtlijnen, adviezen en het virus zelf;
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

AED-netwerk

Gemeente Eersel stelt financiële middelen beschikbaar voor dekkend AED-netwerk

In navolging van onze oproep eerder dit jaar om in Vessem, Wintelre en Knegsel 6-minutes zones te realiseren, hebben wij al enkele gesprekken gevoerd met bedrijven / organisaties. In Vessem zijn twee oriënterende gesprekken gevoerd en deze zijn van beide kanten met enthousiasme ontvangen. Inmiddels is in Vessem één project geëffectueerd, vanaf eind september 2019 hangt bij de Jacobushoeve ook een AED. Deze is 24/7 beschikbaar.

De Gemeenteraad van de Gemeente Eersel heeft op 24 september 2019 in de raadsvergadering het besluit genomen om gelden beschikbaar te stellen voor de realisatie van een dekkend AED netwerk in elk van de dorpen van de Gemeente Eersel. Een mooi gebaar van de Gemeente. Namens de inwoners van de Gemeente, dank hiervoor. Wij gaan nu in overleg met de Gemeente kijken naar de meeste geschikte locatie voor plaatsing van een AED. In Vessem, Wintelre en Knegsel hebben wij al een aantal locaties op het oog

Wij zijn verheugd dat in Vessem in navolging van voorstaande reeds een uitbreiding van het aantal openbaar toegankelijke AED’s heeft plaats gevonden.
Restaurant Smaeckvol (Driehuizen 3) heeft vanaf april 2019 een AED gehangen.
Dank daarvoor.

We hopen dat we op korte termijn nog meer heugelijk nieuws kunnen melden over de uitbreiding van het bestaande AED-netwerk en de locaties!

EHBO Vessem is aan het inventariseren hoe en op welke manier in Vessem, Wintelre en Knegsel 6-minutes zones kunnen worden gerealiseerd. Zeker binnen de bebouwde kom moet dit te realiseren zijn.
Samen met u willen wij onze dorpen veiliger maken.Hoe? Het doel is om meer AED’s dag en nacht beschikbaar te hebben.  Hebt u zelf een AED, laat het ons dan via het contactformulier weten. Wij gaan graag met u in overleg óf en hóe betreffende AED voor de gemeenschap beschikbaar gemaakt kan worden. De eerste reacties hebben we inmiddels mogen ontvangen, super!

  Wijzigingen in het AED-netwerk Vessem.

Vanwege de sluiting van Restaurant Smaeckvol is door de uitbaters, de familie Geven, de daar hangende AED geschonken aan EHBO Vessem ca. Hiervoor hartelijk dank, mede namens de Vessemse gemeenschap. De AED kon daar niet blijven hangen, de nieuwe locatie is Mr. de la Courtstraat 26 te Vessem. Op de Kuilenhurk 1  is door de COOP aan haar winkel een AED gehangen. Het AED-netwerk is hierdoor uitgebreid, een mooi initiatief van COOP.

Beide AED’s zijn 24/7 beschikbaar als de situatie daarom vraagt.

Reanimatie van een boom!

Reanimatie van een boom, dat gaat wel heel ver. Toch is hiertoe nabij de kantine van de korfbalclub van Knegsel een poging gewaagd.

In de week van 6 april is de AED kast opengebroken en is de AED eruit gehaald. De pads van de AED zijn op een boom geplakt (zie hier voor meer info). De AED zelf is gelukkig nog heel, maar moet worden voorzien van nieuwe pads en batterij. De AED is vanwege de kapotte kast tot nader order NIET in gebruik.

Graag nodig wij de persoon of personen uit die hier voor verantwoordelijk zijn uit voor een gratis
AED-/reanimatietraining bij onze vereniging. Wij brengen je graag de beginselen van het gebruik van een AED bij. Een AED is bedoeld om mensenlevens te redden en geen bomen.

Wij hebben de AED voorlopig afgemeld bij HartslagNu. Burgerhulpverleners worden nu naar andere nabije AED’s verwezen (De Leenhoef). Zodra er een nieuwe kast hangt plaatsen wij de AED ook terug en wordt deze weer aangemeld.

Heb je meer informatie over deze vernieling, laat het ons dan weten via het contactformulier.

Zichtbaarheid EHBO-post

Om de zichtbaarheid van de EHBO-post te verbeteren, heeft de vereniging in het voorjaar van 2018 EHBO banners in gebruik genomen. Handzame vlaggen die onze zichtbaarheid bij evenementen vergroot!