AVG

Verklaring in verband met de verordening AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (afgekort AVG) van kracht.
De AVG geeft richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens, de controle daarop en de beveiliging van de vastgelegde gegevens.

EHBO-vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre (hierna te noemen EHBO-vereniging) legt alleen de normale persoonsgegevens vast, zijnde de NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadres. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur en enkele vrijwilligers in verband met de verzending van o.a. onze (e-)mailings en evenementencoördinatie. Door vastlegging van deze gegevens kan de EHBO-vereniging haar doelstelling realiseren. Hierdoor is communicatie op diverse niveaus en middels verschillende media mogelijk. Verder wordt per lid ook het diplomanummer vastgelegd, de competenties en het aantal verleende hulpverleningen.

Om gebruik te maken van deze gegevens heeft de EHBO-vereniging uw toestemming nodig. Uw toestemming betekent dus dat uw gegevens alleen binnen de doelstelling van de EHBO-vereniging mogen worden gebruikt. Middels deze toestemming kunt u ook akkoord geven dat door u ingebracht foto- en filmmateriaal door de EHBO-vereniging mag worden gebruikt.
De gegevens mogen dus door niemand buiten de EHBO-vereniging worden gebruikt. Is dit om welke reden dan ook noodzakelijk, dan zal van alle betrokkenen een aparte persoonlijke toestemming worden gevraagd. U bent ten alle tijde in de gelegenheid om uw akkoord hieromtrent in te trekken.

Uw vastgelegde gegevens zijn door u in te zien, aan te passen en te verwijderen.

Voor het gehele AVG-reglement klik hier.