Oefenavonden

Om de verworven EHBO-competenties, zoals opgenomen in de hier onderstaande tabel, te onderhouden worden jaarlijks een aantal oefenavonden (herhalingslessen) verzorgt.

Wanneer u het diploma eerste hulp hebt behaalt, moet u deze ook geldig houden. Dit doet u door middel van het volgen van herhalingslessen. U moet in die herhalingslessen competenties behalen door te laten zien dat u de desbetreffende handelingen goed uit kunt voeren.

Competentie
1.       Vijf belangrijke punten
2.       Stoornissen in het bewustzijn
3.       Stoornissen in de ademhaling
4.       Stoornissen van de bloedsomloop
5.       Ernstige uitwendige bloedingen
6.       Shock
7.       Uitwendige wonden
8.       Brandwonden
9.       Kneuzingen en verstuikingen
10.   Ontwrichtingen en botbreuken
11.   Oogletsels
12.   Vergiftigingen
13.   Elektriciteitsongevallen
14.   Letsels door koude
15.   Letsels door warmte
16.   Vervoer over korte afstand
17.   Verband – en hulpmiddelen
18.   Het menselijk lichaam

De competenties zijn opgedeeld in 18 punten. Elk jaar dienen de competenties 1 t/m 6 van de hiervoor vermelde competentielijst te worden behaald en elke twee jaar de competenties 7 t/m 18.

Er worden op de meeste oefenavonden meer dan één onderwerp behandeld, zie het lesprogramma, waardoor meerdere competenties kunnen worden behaald per lesavond. Elke 2 jaar dient het diploma te worden verlengd. Verlenging zal plaats vinden na beoordeling van uw competenties en geschiedt door de instructeur(s) Eerste Hulp.

Buitenoefening

Het EHBO-seizoen sluiten we elk jaar af door middel van een buitenoefening. Tijdens deze oefening worden diverse ongevalssituaties in scene gezet waar u in het dagelijkse leven mee te maken kunt krijgen. Om het realistische gehalte zo goed mogelijk na te bootsen maken we gebruik van LOTUS slachtoffers. Deze zijn speciaal opgeleid om door middel van een rollenspel, grimeren van letsels en ziektebeelden de hulpverlener beter voor te bereiden op de te verlenen eerste hulp.

Workshops

Op aanvraag en in overleg bieden wij verenigingen de mogelijkheid om op maat gemaakte workshops te organiseren. Bijvoorbeeld een workshop toegespitst op veelvoorkomende (kleine) letsels bij kinderen of op het gebied van sportletsels.