Coronaprotocol

Het protocol is hier te vinden.

Door EHBO Vessem ca. is, om op een veilige en verantwoorde manier onze oefenavonden, herhalingslessen, reanimatie-oefeningen en cursussen te kunnen geven tijdens de Covid-19 pandemie, een Corona-protocol opgezet.

De basis van het protocol van ons vereniging is het gezamenlijke protocol van het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN). Dit protocol geeft handvatten hoe om te gaan met social distancing en hygiëne; aanwezigheid op de cursuslocatie; pauzes en catering; schoonmaak; leermiddelen en lesinhoud. Het Oranje Kruis heeft daarnaast “Richtlijnen veilig examineren binnen de 1,5-metersamenleving” uitgebracht. De richtlijnen die hierin vermeld staan helpen ons om onze lessen vorm te geven. Verder hebben wij ons gebaseerd op de coronaprotocollen ten aanzien van contacthandelingen en van lesavonden en bijeenkomsten (beide afkomstig van organisatie LOTUS®).

Het gezamenlijke protocol maakt onlosmakelijk onderdeel uit van onze eigen protocol. Dit gezamenlijke protocol is bijgevoegd. De doelstelling van dit protocol is om veilig te kunnen herstarten met onze EHBO-herhalingslessen, (reanimatie)cursussen en inzet bij evenementen / hulpverlening binnen de RIVM richtlijnen.

RIVM en Rijksoverheid hebben aangegeven dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden. Iedereen moet dan wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden en de RIVM richtlijnen volgen.

Onze richtlijnen zijn gericht op:

  1. gedragsregels social distancing en hygiëne;
  2. aanwezigheid op de cursuslocatie;
  3. pauzes en catering;
  4. schoonmaak;
  5. leermiddelen en lesinhoud.

EHBO en Corona

Vanwege het aanhoudend virus worden de activiteiten stuk voor stuk beoordeeld in het kader van de richtlijnen en mogelijke risico’s!

Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad hebben een advies opgesteld rondom de ontwikkelingen van het Corona virus.
We hebben besloten om dit advies te volgen. Veiligheid staat bij EHBO voorop!
Verder houden wij ons aan de adviezen van het RIVM. We houden u van alle relevante ontwikkelingen betreffende onze vereniging op de hoogte.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Geplande (herhalings-) lessen EHBO, Reanimatie en onze basiscursus worden met in achtneming van de landelijke coronarichtlijnen en het advies van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad aangeboden
  • Evenementen worden onder dezelfde voorwaarden bekeken. Hulpverlening bij evenementen kan hierdoor ook komen te vervallen. Onze hulpverleningscoördinator blijft geactualiseerde hulpverleningslijsten rondsturen.

Op de website van het Oranje Kruis, leest u alles wat u moet weten over EHBO en Corona (klik hier) en op de website van het RIVM leest u meer informatie over de richtlijnen, adviezen en het virus zelf (klik hier).